امروزه در بسیاری از خانه ها برای تهیه و پخت ماهی، گوشت، پیتزا از فر استفاده میگردد بدون شک 

  داشتن اطلاعات کافی پیش از خرید هر وسیله ای ،راهگشا و تسهیل کننده در امر انتخاب خواهد بود 


چند نکته که در زمان خــرید فــر بایــد دقــت کرد

مصرف انـرژی فـر

عایق بندی بـدنه بـرای حفــظ دمـای داخلـی

تحمل دمای داخلی

دارای ضمانت نامه معتبر

جنس بدنه داخلی

کیفیت در فــر

سیستم فر

انـدازه فـر در زمان خـریدسه شنبه - ۱ اسفند - ۱۳۹۶
الثلاثاء / 5 جماد ثاني / 1439
Feb 20 2018