قبل از سـفارش کابـینت، حتما سینـک دلـخواه خـود را انتخاب کنید و اندازه آن را به سـازنده کابینت بگویید.
بـهتر است سـینکی را انتخاب کنید متناسـب مساحت آشپـزخانه تان بـاشد سـینک های بـزرگ مزاحـم رفـت و
آمد شـما خواهد شـد در مورد سـینک ها ظرفـشویی میتوان به چند مورد اشـاره کرد از جـمله فـانتزی،روکار،
توکـار،تک لگـنه،دو لگـنه و سه لگـنه دراین موارد هم باید دقت کرد تا اندازه و حالت لگـن سینک ظرفشویی
مناسـب کار و نیاز شـما باشد گـودی،انحـنای دیواره ها تمامی این موارد بـه انتخاب شـما و کاربـرد راحت تر
شـما از سـینک ظـرفشــویـی کـمک خواهـد کـرد


سینک وسیله ای که بی شک خانم ها بیشتر با آن سروکار دارندبعـضی وسایل خـانه به قـول معروف (عـمری) اسـت.شـاید تا پایان حـضور در خـانه یا حتی عـمرتان فـکر تعـویض

آن هم به ذهن تان خطور نکند یا نیازی نباشد.به همین دلیل برای خرید این اقلام باید بررسی های زیادی انجام دهید

حساب و کتاب را باید کنار بگذارید و وسیله ای تهیه کنید که سالیان زیادی برای شما کار کند و قابل استفاده باشد.

برای خرید سـینک های فـلزی باید به ضخامت ورقـه آنها دقـت کرد. در واقـع هر چه ضخامت سینک بیـشتر باشد،

بهتر است چـون وزن بیشـتری را تحـمل می کـند، دیرتر تاب بـر می دارد و در مقابل گـرما یا سرما مقـاوم تر استسه شنبه - ۱ اسفند - ۱۳۹۶
الثلاثاء / 5 جماد ثاني / 1439
Feb 20 2018