دستاوردها و افتخارات

کارآفرین برجسته کشور در سال 1392

صنعتگر نمونه استان تهران در سال 1392

دارنده لوح تقدیر سازمان صنایع و معادن استادن تهران

دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال 1392

دارنده لوح و تندیس زرین نهمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در سال 1394

دارنده استاندارد اتحادیه اروپا CE

 دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015

دارنده گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان ISO 10004:2012

دارنه گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

دارنده گواهینامه بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018