دستاوردها و افتخارات

کارآفرین برجسته کشور در سال های  1392 و 1398

صنعتگر نمونه استان تهران در سال های  1392 و 1398

دارنده لوح تقدیر سازمان صنایع و معادن استان تهران

دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال های  1392 و 1398

دارنده لوح و تندیس زرین نهمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در سال 1394

دارنده استاندارد اتحادیه اروپا CE

 دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015

دارنده گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان ISO 10004:2012

دارنده گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

دارنده گواهینامه بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

دارنده گواهینامه استاندارد ISO 17025 جهت آزمایشگاه آکرودیته از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)