قوانین و ضوابط گارانتی

شرايط ضمانت

1- محصولات شامل گارانتي مي باشد توسط خدمات مرکزي ايليا استيل نصب و راه اندازي شده باشد.

2- ضمانت محصولات شامل تعويض دستگاه نمي باشد و فقط تعويض قطعه و رفع عيب در مدت ضمانت را شامل مي شود.

* تعوض محصول شامل محصولاتي است که غيرقابل تعمير بوده و يا محصولاتي که پس از ارسال گزارش کارشناسي توسط خدمات مرکزي تائيد گردد.

3- ضمانت محصولات خسارات ناشي از سوانح طبيعي و نوسانات برق و استفاده نادرست و سهل انگاري را شامل نمي شود.

4- ضمانت محصول شامل لوازم فني بوده (لوازم فني لوازمي مي باشد که نبودشان در کار عادي دستگاه اختلال ايجاد کند) و ظاهر دستگاه و قطعات مصرفي دراثر استفاده شامل ضمانت نمي باشند.

* جهت استعلام از وضعيت گارانتي : ارسال شماره سريال G به سامانه پيامک 10007924 - نکته: ارسال شماره سريال بدون فاصله، خط تيره و ... باشد (مثل GAZ205E1352)