گارانتی محصولات

مدت زمان ضمانت:

- اعتبار ضمانت اجاق گاز از تاريخ نصب 18 ماه مي باشد.

- اعتبار ضمانت هود از تاريخ نصب 24 ماه مي باشد.

- اعتبار ضمانت فر از تاريخ نصب 18 ماه مي باشد .

- اعتبار ضمانت سينک استيل از تاريخ خريد 10 سال مي باشد.

- اعتبار سينک شيشه اي از تاريخ خريد يکسال مي باشد.

- اعتبار ضمانت قطعات تعويض شده از تاريخ تعويض 6 ماه مي باشد.

- مدت زمان پشتيباني از محصولات حداقل 10 سال مي باشد.